Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1917-10-17 H. Wicander?

H. Wicander seglade i en konvoj som angreps av två tyska örlogsfartyg och blev sänkt.

A convoy of nine small ships were attacked and sunk by two German men-of-war in the North Sea, including the Sedish H. Wicander.


Använd stämpel (Used cachet)t


Vattenskadat brev från H. Wicander

Vattenskadat brev från H. Wicander(?) med violett stämpel. (PROVENINENS: John Woolfe Spink 2006-12-06)

Cover damaged by water with violet cachet from H. Wicander(?). (PROVENANCE: John Woolfe Spink 2006-12-06)

SE19160214 typ(e) 1

Stämpel (violett, inramad) med texten:

DAMAGED BY IMMERSION
IN SEA WATER

Skadat av sjövatten

Ett mindre antal brev från Sverige till UK har setts med denna stämpel. Engelska experter tror att de kommer från H. Wicander. Dessvärre har frimärkena med datumstämplarna ramlat bort, varför mer material behövs för att få full säkerhet om att de är från H. Wicander och inte något annat fartyg.

Boxed cachet in violet with the text:

DAMAGED BY IMMERSION
IN SEA WATER

A few covers exists sent from Sweden to UK. They are believed to be from H. Wicander, but since the stamps with the date have floated off more material is needed to confirm this hypo-these.


Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster MailRev. A 2008-07-05