Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1917-03-13 SS Norwegian

Den brittiska ångaren Norwegian drabbades av en (min?)explosion och grundsattes på den Irländska kusten.

The British steamer Norwegian was hit by an explosion (mine?) and was beached off the Irish coast.


Använd stämpel (Used cachet)


Vattenskadat brev från Norwegian

Vattenskadat brev från Norwegian med violett stämpel.

Cover damaged by water with violet cachet from SS Norwegian.

SE19170313 typ(e) svensk stämpel (Swedish cachet)

Stämpel (violett, inramad) med texten:

Skadat av vatten under
Transporten mellan New
York och England.

Boxed cachet in violet with the text:

Damaged by water during
Transportation between New
York and England.


Kommentar (Comment)

Den brittiska violetta stämpeln DAMAG D B   SEA WATER förekommer också på brev till Sverige.

The British cachet DAMAG B  SEA WATER is also found on letters to Sweden.


Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster MailRev. A 2008-07-04