Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1916-02-14 SS Newton

Brand uppstod i lasten just när fartyget skulle lämna Sunderland. Orsaken var självantändning.

A fire broke out just when she ship was leaving Sunderland. The cause was spontaneous combustion.


Använda stämplar (Used cachets)


Brandskadat kuvert från London till Malmö med stämpl för Newton

Brandskadat kuvert från London till Malmö med Newton-stämpel.

Cover from Newton damaged by fire with Swedish cachet.

SE19160214 typ(e) 1

Stämpel (violett, inramad) med texten:

Skadad vid elds-
våda ombord å ångaren
"Newton" i Sunderland
den 14 februari 1916.

Boxed cachet in violet with the text:

Damaged in fi-
re on board the steamer
"Newton" in Sunderland
at 14 February 1916.


Brandskadat kort från USA till Finland med fransk stämpel från Newton

Brandskadat kort från USA till Finland med fransk stämpel för Newton.

View card damaged by fire from USA to Finland with Newton cachet in French.

SE19160214 typ(e) 2

Stämplet (violett, inramad) med texten:

Avari par incendie
ˆ bord du paquebot
"Newton" ˆ Sunderland
le 14 fevreier 1916.

Boxed cachet in violet with the text in French:

Damaged in fi
re on board the steamer
"Newton" in Sunderland
at 14 February 1916.


Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail

Zetterman, Gunnar
Eldsvådan på SS Newton, Filatelisten: Svensk Filatelistisk Tidskrift 2004; årg. 105 (nr 6), s. 264Rev. A 2008-07-04