Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1929-09-08 SS Heimdall

SS Heimdall gick på grund och sjönk nära Vaxholm.

SS Heimdall ran aground and sank near Vaxholm.


Använda etiketter (Used labels)


Brev med etikett på svenska från Heimdall

Brev med etikett på svenska från Heimdall.

cover with label in Swedish from Heimdall.

SE19290908 typ(e) SE

Etikett (vit, inramad) med texten:

Bifogade försändelse
har skadats av vatten vid
ångfartygets "Heimdalls"
förlisning den 8 sept. 1929
i Stockholms skärgård.
Postdirektionen i
Stockholms Distrikt.

Boxed label in white with the text:

The enclosed consignment
was damaged by water in the
wreck of the ship "Heimdall"
on 8 Sept. 1929
in the archipelago of Stockholm
Post Director for
Stockholm District.


Brev med etikett på franska från Heimdall

Brev med etikett på franska från Heimdall. (PROVENIENS: Norman Hoggart, Cavendish 2008-01-23)

cover with label in French from Heimdall. (PROVENANCE: Norman Hoggarth: Cavendish 2008-01-23)

SE19290908 typ(e) FR

Etikett (vit, inramad) med texten:

L'envoi c-joint a etè en-
dommagé par l'eau au noufrage
du paquebot "Heimdall" le 8
septembre 1929 dans l'archipel
de Stockholm.
Le Direction de Postes
de Stockholm.

OBS! naufrage felstavat till noufrage!

Boxed labelt in white with the text in French

N.B. naufrage is misspelled noufrage!


Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail

Gullander, Lennart
Två förlisningar i Stockholms skärgård med postal anknytning, Nordisk Filateli, oktober 1992, s. 13Rev. B 2010-01-03