Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1901-01-19 PS Gefion

Den danska hjulångaren Gefion kolliderade med Hveen i Öresund och sjönk.

The Danish iron paddle steamer Gefion collided with Hveen in the Öresund and sank.


Använd stämpel (Used cachet)


Vattenskadat post kort från Gefion

Vattenskadat post kort från Gefion med violett stämpel.

Postal card damaged by water with violet cachet from Gefion..

SE19160214

Stämpel (violett, ) med texten:

Post från
förolyckade ång. Gefion
Malmö den 20 Jan. 01

Cachet in violet with the text:

Post from
wrecked steam. Gefion
Malmö 20 Jan. 01


Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail

Billgren; Jan
Vad gamla försändelser kan berätta, Svensk Filatelistisk Tidskrift 1992 (nr 7), s. 408Rev. A 2008-07-04