Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1921-12-18 Uden i Holland (The Netherlands)

Brand uppstod i järnvägsvagnen, orsaken okänd.

Fire in railway car, cause unknown


Använd etikett (Used label)


Brandskadat kuvert frå Uden

Brandskadat kuvert från järnvägsbranden i Uden

Cover damaged by fire from railway car at Uden

Brandskadat kuver frå Uden baksidan

Brandskadat kuvert från järnvägsbranden i Uden, baksidan

Cover damaged by fire from railway car at Uden, back side

SE19211218

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen har brandskadats
å Holländskt område.

Label in white with the text:

The consignment has been damaged by fire
on Dutch territory.


Kommentar (Comment)

Etiketten är ofta vikt runt en av kuvertens sida som "lagning".

Webmaster har också sett en försändelse från denna olycka till Sverige som försetts med tysk etikett av tyska postverket.

The label is often folded around a side as a repairing.

The Webmaster has seen mail from this accident to Sweden with a German label of the German Post Office.


Ref.:

Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
Nederlandsch Maandblad Voor Philatelie oktober 1975, W. Baron Six van Oterleek, Poststukken van en naar Nederland afkomstig uit treinrampen.
Zetterman, Gunnar, Brand i postvagn, Svensk Filatelistisk Tidskrift år 2005, s. 6Rev. B 2011-06-12