Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1956-11-12 Syninge

Brand uppstod i järnvägsvagnen orsakat av ett elektriskt element.

An electric element in the railway car caused  the fire.


Använd etikett (Used label)


Brandskadat kuvert från Postgirokontoret

Postgiroförsändelse till Grisslehamn med etikett om brandskada.

Cover to Grisslehamn damaged by fire.

SE19561112

Etikett (vit) med texten:

Denna försändelse har skadats vid brand
i järnvägsvagn mellan Stockholm och
Norrtälje den 12/11 1956.

Label in white with the text:

This consignment has been damaged by fire
in a railway car between Stockholm and
Norrtälje den 12/11 1956.


Ref.:

Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
Zetterman, Gunnar; Skärgårdspost lågornas rov, Filatelisten: Svensk Filatelistisk Tidskrift 2006; årg. 107 (nr 7), s. 298Rev. B 2011-06-12