Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1910-07-28 Pont St. Maxence (France)

Brand uppstod i järnvägsvagnen. Orsaken är okänd.

Ortsnamnet är felstavat på etiketterna: Marence istället föf Maxence

The railway car caught fire. Cause not known. Please note that the name on the labels is misspelled, Marence instead of the correct Maxence.


Använd etiketter och stämplar (Used Labels and Cachets)


Brandskadat kuvert från Pont St. Maxence

Brandskadat brev från branden Pont St. Maxence, med typ 8 etikett.

Label type 8 on damaged by fire cover from Pont St. Maxence.

SE19100728 typ(e) 8

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen tillhör Ame-
rikapost, som den 28 juli 1910
varit utsatt för eldsolycka å
stationen Pont St. Marence
(Frankrike), Stockholm 1 den
3 augusti 1910.
Postmästaren.

Label in white with the text:

The consignment belongs to Amer-
ican mail, which on 28 July 1910
been subjected for fire accident at
station Pont St. Marence
(France), Stockholm 1 on
3 August 1910.
Postmaster.


Brandskadat kuvert från Pont St. Maxence

Brandskadat brev från branden Pont St. Maxence, med typ 8 etikett.

Label type 8 on damaged by fire cover from Pont St. Maxence.

SE19100728 typ(e) 8a

Etikett (vit) med text ändrad med bläck:

Försändelsen tillhör Ame-
rikapost, som den 28 juli 1910
varit utsatt för eldsolycka å
stationen Pont St. Marence
(Frankrike), Stockholm 1 den
3 augusti 1910.
Postmästaren.

Följande datum är kända: 10 (augusti 1910), 16 september, 24/11, 27 Sept. 1910, 27/11 & 20 januari 1911.
Postmästaren är ibland ändrat till Reklamationskontoret.

Label in white with the text altered in manuscript:

The consignment belongs to Amer-
ican mail, which on 28 July 1910
been subjected for fire accident at
station Pont St. Marence
(France), Stockholm 1 on
3 August 1910.
Postmaster.

Date seen so far: 10 (augusti 1910), 16 september 1910, 24/11, 27 Sept, 27/11 & 20 januari 1911.


Brandskadat kort från Pont St. Maxence

Brandskadat kort från branden Pont St. Maxence, med typ 10 stämpel.

Label type 10 cachet on damaged by fire card from Pont St. Maxence.

SE19100728 typ(e) 10

Stämpel (violett) med texten:

Försändelsen skadad af
vatten före ankomsten
till Sverige.

Plus en stämpel från Postdirektionen SD .

Cachet (violet):

Consignment damaged by
water before arrival
in Sweden.

There is also a date cancellation from the Postdirektionen SD.


Bild på gång.

Waiting for picure.

SE19100728 typ(e) 11

Etikett (rosa) med texten:

Försändelsen, som nu hit öf-
versändts från Franksa Post-
förvaltningen, tillhör Ame-
rikapost, som den 29 juli 1910
varit utsatt för eldsolycka
under postbefordran å linjen
Paris-Jeumont. Stockholm
den............. 1911.
Kungl. Generalpoststyrelsens Reklamationskontor.

Label in rose with the text:

The consignment, which now here been
sent from the French Post
Office Administration, belongs to Ame-
rican mail, which on 29th July 1910
been exposed for fire accident
during mail transport on the line
Paris-Jeumont. Stockholm
on.............. 1911.
Royal General Postmaster complaint department.


Kommentarer (Comments)

Typ 1-4 & 7 är tyska etiketter och stämplar, typ 5 & 6 danska ditto och typ 9 fransk.

Type 1-4 & 7 are German labels and cachets, type 5 & 6 Danish ones and type 9 French.

Ref.:

Hoggarth & Gwynn, Maritime Disaster Mail
Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010Rev. C 2011-06-12