Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1954-04-27 Hanau, Västtyskland (West Germany)

Skandinavienexpressen från Rom blev påkört att ett lokaltåg, som inte stannat för en stoppsignal.

The Scandinavian Express from Rome collided with a local commuter train, which didn't stop for a red signal.


Etikett (Följebrev) Used slip


Följebrev olyckan i Hanau

Bifogat meddelande för olyckan i Hanau.

Enclosed Message for the accident at Hanau.

SE19540427 typ(e) 3

Etikett (vit) med texten:

Bifogade försändelse har skadats vid tågolyckan i Hanau,
Västtyskland den 27 april 1954.
Postdirektionen, Malmö: den 6 maj 1954.

Label in white with the text:

Enclosed consignment has been damaged at train accident at Hanau
Westgermany 27 April 1954
Postal Directorate, Malmö, 6 May 1954.


Kommentarer (Comments)

Från denna olycka finns också etiketter från Tyskland (type 1 och 2), Danmark (type 4) och Norge.

From this accident also labels from Germany (type 1 & 2), Denmark /type 4) and Norway exist.


Ref.:

Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010Rev. B 2011-06-12