Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1953-12-30 Gistad

Brand uppstod i järnvägsvagnen orsakat av ett elektriskt element.

An electric element in the railway car caused  the fire.


Använd etikett (Used label)


Etikett från postkontoret i Linköping

Etikett från postkontoret i Linköping

Label from the Post Office in Linköing

SE19531230

Etikett (vit) med texten:

Skadad vid brand
i postvagn den 30.12
Postkontoret

Label in white with the text:

Damaged by fire
in a railway car 30.12
The Post Office


Kommentarer

Årtalet i stämpelns datum är felaktigt satt till 56.

The date in the cancellation is wrongly set to 56.


Ref.:

Gwynn, Robin & Hoggarth, Norman; Railway Disaster Mail, Stuart Rossiter Trust 2010
Zetterman, Gunnar; När nyårsposten brann upp, Filatelisten: Svensk Filatelistisk Tidskrift 2004 (Nr 7), s. 308Rev. B 2011-06-12