Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


Uppbringad post - Intercepted Mail

Första världskriget (First World War)


SE1915-05-10 SS Björn


Bjorn cover back with German censorship tape

"Vom Militär geöffnet
    zugegangen:
Postamtlich verschlossen".

Used German censorship tape.

Nordsjön - North Sea

Läs mera på sidan SS Björn.

Read more on the page for SS Björn.


SE1916-11-23


Brevbaksida med röd etikett från Arthur

Brevbaksida med dansk röd etikett från Arthur. (PROVENIENS: Norman Hoggarth, Cavendish 2008-01-23)

Cover back with red Danish label from Arthur. (PROVENANCE: Norman Hoggarth, Cavendish 2008-01-23)

Nordsjön - North Sea

Läs mera på sidan SS Arthur.

Read more on the page for SS Arthur.


Ref.:

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Mark, Graham: Imperial & Foreign Mails Sea Conveyance During War 1914-1918Rev. A 2010-02-14