Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


Ispostflygningar - Ice Airmail

Introduktion

Vintrarna 1926 och 1929 var svåra varför speciella ispostflyglinjer inrättades.
På 1930-talet började postflyget att komma igång året runt, varför behovet av ispostflyg upphörde.

Under andra världskriget stränga vintrar stördes speciellt Gotlandstrafiken, varför isluftposttraffik uppehölls under vissa perioder.

Efter kriget ställde isen till problem i Stockholms skärgård. Dessa flygningar ersattes dock av helikopterflyg från och med 1948.

Introduction


1926 Stockhom-Åbo (Stockholm-Turku)


Saknar bild

Bild saknas.

.

.

.


1929 Stockhom-Åbo (Stockholm-Turku)


Med violett stämpel.

Cachet in violet.

Violett stämpel

.

.


1929 Malmö-Hamburg


Svensk etikett

Använd engelsk etikett.

Used English label.

Etikett

Etikett (vit) med texten:

.

Label in white with the text:

.


1940-1942 Gotland


Ispostflyg Visby 1940

Is-Postflyg No 1 till Visby-Stockholm.

With cachet i violettl.

1940

21 februari - 12 april 1940

.

.


Ispostflyg Visby 1941

Ispostflyg till Visby 1941.

Used Swedish label.

1941

24 februari - 5 april

.


Ispostflyg Visby 1942

Isflygpost till Visby 1942.

Used Swedish label.

1942

27 januari - 28 april

Premiärturen gick samma dag som Visbys nya flygplats invigdes och utgivningen 15 öre Gustav profil höger.

The first fligth took place the same dayas the inauguration of the new air port of Visby and the issue of 15 öre Gustav V stamp.


Ispostflyg Visby 1950

Aerogram med stämpeln "Med flyg från Visby".

Used Swedish label.

1950 Med flyg frÅn Visby

Den 20 september 1944 kom flygtrafiken mellan Visby och Stockholm igång. Manr medtog post som nedlagts i en brevlåda på flygfältet (ej post frÅn Visby postkontor). Denna post behandlades av postverket först efter ankomsten till Stockholm och fick då en violett stämpel: Med flyg från Visby. Frimärkena makulerades på Stockholm 1. Dessa försändelser skall inte blandas ihop med isluftpost!

.


1946-1947 Skärgårdsflyg


Skärgårdsflyg 1946

FFC.

.

1946

 

.


Skärgårdsflyg 1947

FFC.

FFC.

1947

 

 


1948 Helikopterflyg - Helicopter air mail


Saknar bild

Använd svensk etikett.

Used Swedish label.


1947 Visingsö


Ispostflyg Visingsö 1947<

Ispostflyg till Visingsö 1947.

Used Swedish label.

1947

Violett stämpel

.

.


Ref.:

LüningRev. A 2010-02-12