Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


English version

Formulär för att kontakta oss

1 Välj mottagare eller åtgärd

SSPD
SMPS
Wreck & Crash Mail Society
Referensgruppen
Webmaster
Information önskas
Kommentarer, tillägg, rättelser etc för en olycka
Felanmälan, tekniska fel, t ex sidan finns inte
Forbättringsförslag till hemsidan
Frågor rörande olycksdrabbad post (besvaras i mån av tid)
Övrigt

2 Fyll i namn och e-postadress

Ditt namn:
Din e-postadress:

3 Skriv Ditt meddelande

Ge meddelandet en rubrik
Meddelandetext

(En kopia av formuläret skickas också till e-postadressen som angetts under punkten 2 ovan.)Rev. A 2008-06-25