Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1944-08-29 Kinnekulle

B.O.A.C. maskin kraschade på Kinnekulle. Planet hade troligen tappat orienteringen.

B.O.A.C. crash at Kinnekulle.


Använd etikett och stämpel (Used label and cachet)


Svensk etikett

Använd svensk etikett.

Used Swedish label.

N440829a

Etikett (vit) med texten:

Åter till avsändaren
Försändelsen har skadats under be-
fordran med ett flygplan, som natten
till den 29 augusti 1944 förolyckats
på svenskt område.
POSTKONTORET STOCKHOLM 1 AVG.UTR.

Label in white with the text:

Consignment has been damaged in
course of conveyance with a plane, which on the night
to 29th August 1944 was wrecked
on Swedish territory.
POST OFFICE STOCKHOLM 1 OUT(GOIN) FOR(EIGN).


Svensk stämpel med engelsk text

Använd svensk stämpel.

Used Swedish cachet in English.

N440829b

Stämpel (violett) med texten:

Damaged through an air-
plane accident in course
of conveyance.

Cachet in violet with the text:

See above.


Se även (Compare) N441129b Falsterbo


Svensk stämpel med engelsk text

Använd svensk stämpel.

Used Swedish cachet.

N440829f

Skyddskuvert med texten:

Inneliggande försändelse har ingått hit
i skadat skick.

Ambulance cover with the text:

Enclosed consignment has arrived in damaged condition.


Ref.:

Lüning

NierinckRev. A 2009-12-27