Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1947-01-26 Kastrup

KLM-planet från Amsterdam störtade vid take off efter mellanlandning på Kastrup. Bland de omkomna fanns Sveriges arvsprins Gustav Adolf.

After take off the plane crashed. Among the killed was H.R.H. prince Gustav Adolf.


Använd etikett (Used label)


Svensk etikett Nierinck type b

Använd svensk etikett.

Used Swedish label.

N1947-01-26b

Etikett (vit) med texten:

Den försändelse, vartill bifogade kuvert
hört, skadades av brand vid den flygolycka
å Kastrups flygfält den 26.1.47, då bl. a.
H.K.H Prins Gustav Adolf omkom.

1 FEB. 1947
Olav Olsen.

Label in white with the text:

The consignment,which enclosed cover
belomngs, was damaged by fire at the airplane accident
at Kastrupsairport on 26.1.47, when among others
H.R.H. Prince Gustav Adolf was killed
1 FEB. 1947
Olav Olsen.


Svensk etikett Nierinck type d

Använd svensk etikett.

Used Swedish label.

N1947-01-26d

Etikett (vit) med texten:

Innehåller
Post som medföjde det holländska planet,vilket
förolyckades vid Köpenhamn den 26 jan. 1947, varvid
Prins Gustaf Adolf omkom.

Label in white with the text:

Containing
Mail which was conveyed by the Dutch airplane, which
was wrecked at Copenhagen on 26 Jan. 1947, when
Prince Gustav Adolf was killed.


Svensk etikett Nierinck type e

Använd svensk etikett.

Used Swedish label.

N1947-01-26e

Etikett (vit) med texten:

Malmö den 30 januari 1947.
Denna försändelse har skadats vid flyg-
olycka å Kastrups flygfält den 26 januari
1947.
Postkontoret Malmö 1.

Label in white with the text:

Malmö 30th January 1947.
This consignment has been damaged in a airplane
accident at Kastrup ariport on the 26 Janury
1947.
Post Office Malmö 1.Ref.:

Nierinck page 203-205Rev. A 2010-02-10