Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1954-01-14 Cloud Master störtar (crashes)

Philippine Airlines Cloud Master störtar vid nödlanding nära Rom på grund av brand i 2 motorer.

Philippine Airlines' Cloud Master crashes during an emergency landing near Rome. Two engines on the right side were burning.


Använd etikett (Used label)


Svensk etikett

Använd svensk etikett.

Used Swedish label.

NiN1954-01-14o

Etikett (vit) med texten:

Bifogade försändelse har skadats
vid flygolycka i Rom, Italien, den 14.1
1954.
Postdirektionen, Malmö
den 28 januari 1954.

Label in white with the text:

Enclosed sending has been damaged
at air crash in Rome, Italy, on 14.1
1954.
Postdirectory, Malmö
28th January 1954.


Ref.:

LüningRev. A 2008-08-25