Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1912-09-22 Barnens Dag

I samband med Barnens Dag på Lidingö anordnades 3 flygningar. Under den andra flyggningen uppstod motorproblem så planat tvingades nödlanda i Värtan.

Special flights were organized for Barnens Dag in aid of sick and handicapped children. Due to engine troubles the plane crashed in the Värtan bay.


Använd stämpel (Used cancellation)


Dried cover

Halvofficiellt flygpostmärke och frimärke stämplat Lidingö Villastad 25.9.1912.

Semi Official Air Mail Stamp and stamp cancelled Lidingö Villastad 25.9.1912.

N120922

Stämpel Lidingö Villastad:

Kuverten torkades och stämplades Lidingö Villastad 25.9.1912

Cancelled Lidingö Villastad 25.9.1912:

The covers were dried and cancelled Lidingö Villastad 25.9.1912.


Ref.:

Lüning

NierinckRev. A 2009-12-24