Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1929-06-09 Svenska Atlantflygningen (Swedish Atlantic Crossing)

Piloterna Ahrenberg, Flodén och Ljungland försökte flyga över Atlanten. De tvingades nödlanda vid Ivigtut på Grönland pga tekniska problem.

Forced to land at Ivigtut on Greenland due to technical problem.


Använd stämpel (Used cachet)


Svensk stämpel och vinjett

Använd svensk specialstämpel och vinjett.

Used Swedish special cancellation and picture.

Kuvert med bild och specialstämpel:

Stämpel med texten Stockholm New York 1929 Luftpost

Picture and special cancellation:

Stockholm New York 1929 Luftpost(Air Mail).


Ref.:

Lüning

NierinckRev. A 2009-12-24