Svensk olyckspost (Swedish Wreck & Crash Mail)

Fartyg (Ships)

Järnväg (Railways)
Flyg (Airmails)
Övrigt (Other Reasons)


1970-04-19 Anund Viking

SAS-planet Anund Viking fattade eld efter en explosion i en motor vid starten från Rom.

When taking of from Rome the SAS Anund Viking caught fire due to en explosion of an engine.


Använd etikett (Used label)


Svensk etikett

Använd svensk etikett.

Used Swedish label.

N19700419a

Etikett (vit) med texten:

Bifogade försändelse har tyvärr skadats, då ett SAS-plan
den 19 april 1970 brann upp på flygplatsen i Rom
Postens Reklamationskontor

Label in white with the text:

Enclosed sending has unfortunately been damaged, when a SAS-aricraft
on 19th April 1970 was destroyed by fire at the airport of Rome.
Post Office inquiry department


Ref.:

Lüning
NierinckRev. A 2008-08-25